Dom za odrasle osobe Nuštar, na temelju članka 31. Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar i prethodne suglasnosti osnivača KLASA: 100-01/23-02/12 URBROJ: 524-08-01-02/3-23-2 raspisuje;
N A T J E Č A J
za radno mjesto

Vozač – radno mjesto III vrste , rad na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti:

završeno srednjoškolsko obrazovanje
položen vozački ispit

Natječaj za radno mjesto – vozačPročitaj više

Odluka o primanju u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, na radno mjesto medicinska sestra – radno mjesto III. vrste u Dom za odrasle osobe Nuštar,
Odluka o primanju u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, na radno mjesto njegovatelj – radno mjesto IV. vrste u Dom za odrasle osobe Nuštar,
Odluka o primanju u

Odluke – natječaj – medicinska sestra, njegovateljica, pomoćni radnik – čistačicaPročitaj više