Podrazumijeva se prehrana korisnika prema propisanim normativima uz mogućnost modifikacije prehrane s obzirom na zdravstvene potrebe korisnika( prilagođena prehrana, dodatni međuobroci).