Smještaj je usluga skrbi izvan vlastite obitelji koja se ostvaruje kao institucijska skrb u domu socijalne skrbi, a obuhvaća uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti i aktivnog provođenja vremena ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Usluge skrbi pružamo kroz dugotrajni smještaj – osobama kojima je potrebna intenzivna i, dugotrajna skrb, te kroz privremeni smještaj – osobama kojima je potreban kratkotrajan smještaj koji se ostvaruje u kriznim situacijama, smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa, najdulje šest mjeseci.

Usluge smještaja obuhvaćaju usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju i njege, usluge fizikalne terapije, radnih aktivnosti, organizacije slobodnog vremena i psihosocijalne rehabilitacije.

Usluge smještaja obuhvaćaju i pripremu korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan život.

Naš rad s korisnicima temelji se na načelima supsidijarnosti, pravičnosti, slobode izbora, individualizacije, uključivanja korisnika u zajednicu, poštivanje ljudskih prava i integriteta korisnika, te zabrane svakog oblika diskriminacije. Razvijamo i pružamo usluge koje promiču neovisnost, jednakost i mogućnost izbora.