Provode se u multidisciplinarnom timu svih stručnih radnika uključujući i ostale radnike Doma, a strukturirane su kroz dnevne aktivnosti grupnog rada, radionice i integracijskih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Realizacija ovih aktivnosti prije svega prilagođava se strukturi korisnika, obzirom na njihove psihofizičke sposobnosti, bazirajući se na njihovim mogućnostima i specifičnostima. Cilj psihosocijalne rehabilitacije je podizanje socijalne razine funkcioniranja korisnika, usvajanja novih znanja, vještina i navika, interakcija s drugim ljudima na prikladan i kulturološki način, rješavanje konfliktnih situacija, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, povećanja stupnja samostalnosti korisnika i kvalitete života ( socijalizacijska skupina, terapijska zajednica, grupa za podršku ne pijenju…)

Usluge smještaja obuhvaćaju i pripremu korisnika za povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan život.