Ukupni smještajni kapacitet Doma je 250 mjesta. Pružamo uslugu smještaja za 220 osoba s mentalnim oštećenjem koje su smještene na stambenoj jedinici (3. odjela) i jedinici pojačane brige i njege (2 odjela stacionara), te uslugu smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija koje su smještene na zaštićenoj jedinici ( kapacitet 30 mjesta).

Za ostvarivanje usluge smještaja u Domu, potrebno je obratiti se nadležnom Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta korisnika, a moguće je podnijeti i privatni zahtjev ukoliko će korisnik sam podmirivati troškove smještaja. Zahtjev za smještaj i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev možete pronaći na (**LINK**).

Zahtjeve za smještaj razmatra Komisija za prijam i otpust korisnika Doma, koju čini socijalni radnik Doma, fizioterapeut Doma, glavni medicinski tehničar Doma, radni terapeut i socijalni radnik Centra za socijalnu skrb Vinkovci.

Ako osoba koja je podnijela zahtjev ispunjava dijagnostičke kriterije za prijam u Dom, zahtjev se stavlja na listu čekanja, a smještaj se realizira prema listi čekanja, temeljem rješenja o smještaju od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb. Kod privatnog zahtjeva sklapa se privatni ugovor između Doma i korisnika, tj. obveznika uzdržavanja.

Po dolasku u Dom, korisnika prima socijalni radnik i glavni medicinski tehničar. Socijalni radnik dužan je upoznati korisnika, članove njegove obitelji i zakonskog zastupnika s pravima i obvezama korisnika, odredbama kućnog reda Doma, te im pružiti sve potrebne informacije o pitanjima vezanim za pravila života i rada u Domu.