Primjenjuju se kod korisnika sa ireverzibilnim psihijatrijskim dijagnozama, te rad s korisnicima s ograničenjima u pokretljivosti koja su stečena različitim bolestima – stanja nakon fraktura, bolesti cirkulacije, neurološke bolesti različite etiologije, osteoporoza, degenerativne bolesti kralježnice i zglobova, različita posttraumatska stanja itd. Kod naših korisnika su najčešće prisutne kombinacije simptoma prethodno navedenih poremećaja, te njihove posljedice.