Dom za odrasle osobe Nuštar pravni je sljedbenik Doma umirovljenika “Stjepan Radić” Nuštar, koji je osnovan Odlukom Općine Vinkovci 25. siječnja 1951. godine.

Za smještaj korisnika dodijeljena je jedna zgrada iz kompleksa baroknog dvorca nuštarskih veleposjednika Khuen-Belassy kapaciteta 70 – 80 korisnika.

Zbog ratne agresije na Republiku Hrvatsku, dana 30. rujna 1991. godine izvršena je evakuacija korisnika Doma Nuštar, te su oni bili smješteni u nekoliko drugih Domova u RH (Lobor-grad, Bidružica, Mirkovec i Ljeskovica).

Ratnim razaranjem, kompleks dvorca Khuen-Belassy u potpunosti je devastiran, narušena mu je statika, uništena sva oprema i dokumentacija, a kako je zgrada ubrojena u spomenik kulture II/III kategorije, postala je upitna njezina obnova i temeljita rekonstrukcija kako bi se ispunili važeći standardi za smještaj korisnika.

Zbog navedenih razloga, odobrena je izgradnja novog objekta na parceli koju je dodijelila Općina Nuštar.

Preregistracija Doma umirovljenika “Stjepan Radić” Nuštar, Križni put broj 6, u Zavod za socijalno zdravstvenu zaštitu Nuštar, V. Lisinskog 1 a, izvršena je u Trgovačkom sudu Osijek 21. lipnja 1995. godine nakon dobivene suglasnosti o promjeni djelatnosti ustanove od strane Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Početak rada Doma, odnosno prijem prvih korisnika započeo je 20. rujna 2001. godine nakon dobivene suglasnosti za zapošljavanje potrebnih djelatnika.
Uslijedile su još dvije promjene naziva ustanove; u razdoblju od 13. svibnja 2002. do 20. rujna 2015. godine ustanova je djelovala pod nazivom Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar, a od 21. rujna 2015. godine naziv Doma glasi DOM ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR.