Podrazumijevaju sve poslove oko prijema korisnika, a koji se odnose prvenstveno na njihovu što bolju prilagodbu na život i rad u Domu, održavanje i unapređivanje onih psihomotornih sposobnosti koje su još sačuvane, te razvijanje osjećaja pripadnosti i vlastitih vrijednosti.

Prijemni tretman korisnika uključuje upoznavanje s korisnikom, predstavljajući ga radnicima i korisnicima, upoznavanje korisnika s prostorijama Doma, utvrđivanje i procjenjivanje osnovnih aspekata psihofizičkog i socijalnog statusa korisnika. ( opservacija korisnika, procjena socijalnih vještina, izrada individualnoga plana, individualni i grupni rad s korisnikom ).