Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
4. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 09. veljače 2021. u prostorijama Doma, s početkom 14,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća
Konačni financijski plan za 2020. godinu
izvjestitelj:

Poziv – 4. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
2. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 13.11.2020. u prostorijama Doma, s početkom u 12,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Upravnog

Poziv – 2. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

 
Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar KLASA:035-01/15-01/150 URBROJ: 2188-18-15-01 od 13. srpnja 2015. godine i članka 10. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar KLASA: 035-01/16-01/81 URBROJ: 2188-18-16-01 od 17. ožujka 2016. godine, ravnateljica Doma za odrasle osobe Nuštar Zdenka Raguž, magistra soc. rada  s a z i v

Poziv – I. konstituirajuća sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar
S A Z I V A M
30. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
 
Sjednica će se održati dana 17. 03. 2020. godine (utorak) u prostorijama Doma, s početkom u 14,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća
Rebalans financijskog plana

Poziv – 30. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
29. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 31. 01. 2020. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 13,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća
Konačni financijski plan

Poziv – 29. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
28. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 13. 01. 2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama Doma, s početkom u 14,30 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća
Usvajanje Pravilnika o

Poziv – 28. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
27. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 20. 12. 2019. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća
Donošenje Financijskog plana

Poziv – 27. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više