Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
23. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 08. veljače 2024. (četvrtak), s početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih

Poziv – 23. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
22. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 28. prosinca 2023. (četvrtak), s početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih

Poziv – 22. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
 
S A Z I V A M
20. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
 
Sjednica će se održati dana 13. listopada 2023. (petak) telefonska, s početkom u 13,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća
Usvajanje Statuta Doma za odrasle osobe

Poziv – 20. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
 
S A Z I V A M
19. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
 
Sjednica će se održati dana 11. rujna 2023. (ponedjeljak) u prostorijama Doma, s početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća
Prijedlog odluke o promjeni

Poziv – 19. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
18. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 27. srpnja 2023. (četvrtak) u prostorijama Doma, s početkom u 09,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
Polugodišnje financijsko izvješće 1-6/2023-

Poziv – 18. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
 
S A Z I V A M
16. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
 
Sjednica će se održati dana 10. veljače 2023. (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća
Izvješće o financijskom poslovanju

Poziv – 16. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
15. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 09. prosinca 2022. (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća
Donošenje Plana i programa

Poziv – 15. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
13. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 28. rujna 2022. (srijeda) u prostorijama Doma, s početkom u 14,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća
Izbor ravnatelja/ice Doma za

Poziv – 13. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više

Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar
S A Z I V A M
12. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar
Sjednica će se održati dana 21. rujna 2022. (srijeda) u prostorijama Doma, s početkom u 12,30 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća
Izbor ravnatelja/ice Doma za

Poziv – 12. sjednica Upravnog vijećaPročitaj više