O korisnicima i njihovim potrebama brine ukupno 95 radnika raspoređenih na različite poslove i odjele.

Radom odjela rukovode voditelji koje imenuje i razrješava ravnateljica između radnika tog odjela.

Poslovi socijalnog rada, psihološke podrške, radne terapije, te financijsko – računovodstveni i administrativni poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

 

Organizacija ustanove