Obuhvaćaju usluge zdravstvene zaštite, njege i brige o zadovoljavanju osnovnih životnih potreba korisnika. Provode se sa nepokretnim, polupokretnim i pokretnim korisnicima.

Zdravstvena služba ima zadatak u njezi i pomoći pri liječenju korisnika održati visok nivo kvalitete njege i što bolje zdravstvene zaštite svim korisnicima. Da bi ispunili ove zadatke i kvalitetno zbrinuli sve korisnike prema njihovim individualnim potrebama za svakog korisnika napravljen je individualni plan skrbi u provođenju njege, prehrane i održavanja osobne higijene.

Zdravstvena njega pruža se kontinuirano uzimajući u obzir sve potrebe korisnika, a provodi se u suradnji s liječnikom opće prakse, psihijatrima, neurologom i fizijatrom, te po potrebi i s drugim liječnicima- specijalistima.