Temeljem članka 4. Pravilnika o radu Doma za odrasle osobe Nuštar Klasa: 035-01/15-0l/151, Ur. broj: 2188-18-15-03 od 13. srpnja 2015. godine, ravnateljica Doma Nuštar raspisuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje u javnom radu

1. PRATITELJ KORISNIKA – 5 izvršitelja

Uvjeti:
– nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina, prijavljene na evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca.

Javni poziv (pdf)

Prijava potrebe za radnikom (pdf)