Zapisnik sa održanog testiranja sa kandidatima u postupku za popunjavanje radnog mjesta FRIZER m/ž – radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, održanog dana 09. ožujka 2020. godine u 12 sati u prostorijama Doma za odrasle osobe Nuštar, V. Lisinskog 1a, 32221 Nuštar. 

 

Zapisnik o obavljenom testiranju-FRIZER (pdf)