Omogućuju se posjete korisnicima na Stacionaru isključivo kroz prozor ili u šatoru za korisnika koji može izaći primjereno odjeven. 

Posjete korisnicima sa stambenog mogu biti u kontejneru na način da se posjeta najavi dan ranije i dođe na Portu, te se kroz ekonomski ulaz omogući posjet iz automobila (korisniku u kontejneru – grijanom prostoru). 

Više u pdf dokumentu:

UPUTA ZA POSJETE KORISNICIMA-25012020 (pdf)