Na temelju članka 211. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22. i 46/22., 119/22, 71/23) Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Nuštar, uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 550-06/23-01/105 URBROJ: 524-08-01-01/3-23-4 od 18. rujna 2023. godine na 20. sjednici održanoj dana 13. listopada donijelo je 

STATUT DOMA ZA ODRASLE OSOBE NUSTAR

STATUT 2023 (pdf)