Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) te članka 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar objavljuje:
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2014. GODINU

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.