Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama( Narodne novine br.172/2003., i 144/2010. te članka 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011), Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar objavljuje REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA za 2013. godinu:

REGISTAR-UGOVORA JN 2013 GODINA

Preuzmite dokumente u pdf formatu.
Lijevi klik za otvaranje dokumenta u novom prozoru ili tabu / desni klik miša za spremanje na računalo.