Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Dom za odrasle osobe Nuštar javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Doma za odrasle osobe Nuštar na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona
 2. putem faksa
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: V. Lisinskog 1 a, 32 221 Nuštar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: V. Lisinskog 1 a, 32 221 Nuštar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje:  Vesna Leko, V. Lisinskog 1 a, 32221 Nuštar, tel. i fax 032/387-043, e-mail dom.za.odrasle@vk.t-com.hr, radno vrijeme službenika za informiranje je  od ponedjeljka do petka 07,00-15,00 sati.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br. 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (NN, br. 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br. 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)
 • Kriterij za određivanje visine naknade (NN,br.9/14) iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, br. 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti

 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija