DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE
NUŠTAR
Nuštar, V.Lisinskog 1a

 

raspisuje

POZIV NA NADMETANJE

za prodaju rabljenog kombi vozila

 

1.Predmet prodaje: Fiat Ducato  Panorama 1.9TDS, broj šasije: ZFA23000005321031, godina proizvodnje 1996., prijeđeni kilometri: 260.206

Početna cijena: 11.075,00 kn

2. Mogućnost sudjelovanja: Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe koje prema važećim propisima RH mogu stjecati pokretnine na području RH.

3. Uvjeti prodaje:: Vozilo se kupuje po sistemu „viđeno-kupljeno“ i naknadna reklamacija se ne priznaje. Rok za uplatu kupoprodajne cijene je do 8 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji vozila.

Ponuda mora sadržavati:

–          za fizičke osobe: osobne podatke. ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice

–          za pravne osobe: naziv i sjedište, MB, OIB, prteslik izvoda iz sudskog registra trgovačkog društva, tj. obrtnice za obrtnike, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

–          brojkom i slovima točno ispisanu ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja te izjavu da u svemu prihvaća uvjete iz nadmetanja

4.Mjesto i vrijeme razgledavanja vozila: Uvid u stanje ponuđenog vozila omogućit će se potencijalnim ponuditeljima radnim danom od 10-14 sati  na adresi ponuditelja, uz prethodnu najavu na kontakt 091/387-0440 (gospodin Apić Antun).

5. Dostavljanje prijava: Krajnji rok za dostavu ponuda je 17.09.2013. u 10 sati ( bez obzira na način dostave) kada će biti i javno otvaranje ponuda, uprava soba br.6. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – ponuda za kombi vozilo“ na adresu prodavatelja. Za sve dodatne informacije vezano za ovo nadmetanje ponuditelji se mogu obratiti na e-mail: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

6. Odabir ponude: Najpovoljnija je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. O rezultatima nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana  od dana otvaranja ponuda.

.

Dokument u pdf formatu:
 Poziv za nadmetanje – vozilo