Naručitelj Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar pokrenuo je bagatelnu nabavu električne energije- opskrba, evidencijski broj nabave BN 2/2014 te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude. Sukladno članku 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a (tzv.bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv za dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.