DOM ZA ODRASLE OSOBE N U Š T A R
32221 Nuštar V. Lisinskog 1a
KLASA: 040-01/16-01/3
URBROJ.: 2188-18-16-01
Nuštar, 04.04.2016.

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
S V I M A

 

Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
29 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 07. travnja 2016. godine (četvrtak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća
  2. Usvajanje Financijskog plana za 2016.g. Doma za odrasle osobe Nuštar
    – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća:
mr.sc. Anica Birač