Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
7 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 11. srpnja 2017. godine (utorak) u prostorijama Doma, s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća
  2. Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. d0 30.06.2016. godine.
    – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  3. Pravilnik o standardima za pružanje socijalnih usluga – e savjetovanje prijedlozi stručnog vijeća
    – izvjestitelj: Zdenka Raguž, predsjednica Stručnog vijeća
  4. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

Poziv_7_sjednica_Upravnog_vijeca (pdf)