Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M

6 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 11. svibnja 2017. godine (četvrtak) u prostorijama Doma, s početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća
  2. Rebalans financijskog plana za 2017.g. – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  3. Financijsko izvješće za razdoblje 1. – 3. mjesec 2017.g. – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  4. Plan nabave – izvjestitelj: ekonom Darija Dakić
  5. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

Poziv – 6 sjednica Upravnog vijeca (pdf)