Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
5 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 31. siječnja 2017. godine (utorak) u prostorijama Doma, s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća
  2. Konačni financijski plan za 2016.g. i izvješće o financiskom poslovanju Doma za odrasle osobe Nuštar za 2016.g. – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  3. Godišnje izvješće o programu rada za 2016.g. – izvjestitelj: ravanteljica Sanja Zdep
  4. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Poziv na 5 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)