Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
4 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 29. prosinca 2016. godine (četvrtak) u prostorijama Doma, s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Financijskog plana za 2017.g. i projekcija za 2018. – 2019. godinu
    – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  3. Donošenje Plana i programa rada Doma za odrasle osobe Nuštar za 2017. godinu
    – izvjestitelj: ravanteljica Sanja zdep
  4. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

Poziv za 4 sjednicu (pdf)