Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M

3 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 11. listopada 2016. godine  (utorak) u prostorijama Doma, s  početkom u 10,00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća
  2. Financijsko izvješće za radoblje od 01.01. do 30.09.2016.godine.
    – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  3. Razno

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

.

Poziv na 3 sjednicu UV (pdf)