DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE  N U Š T A R
32221    Nuštar   V. Lisinskog 1a        tel.032/387-040   fax.387-042
Klasa:  040-01/15-01/4
Ur.br.: 2188-18-15-01
Nuštar, 09.07.2015.

 

                                                                                             ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                    S V I M A

Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar

 S A Z I V A M

24 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 15. srpnja 2015.godine  (srijeda) u prostorijama Doma, s  početkom u 8,00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 Dnevni red:

 

Usvajanje zapisnika sa 23.  sjednice Upravnog vijeća

  1. Upoznavanje sa Odlukom o davanju suglasnosti na Statut Doma za odrasle osobe Nuštar
    izvjestitelj: zamjenica ravnateljice Zdenka Raguž, dipl. soc. radnica
  2.  Upoznavanje sa Odlukom o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Doma za odrasle osobe Nuštar
    izvjestitelj: zamjenica ravnateljice Zdenka Raguž, dipl. soc. radnica
  3. Osvrt na polugodišnji Financijski izvještaj
    izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  4. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

 

 

                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća:
mr.sc.  Anica Birač

POZIV ZA SJEDNICU (pdf)