Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar KLASA:035-01/15-01/150 URBROJ: 2188-18-15-01 od 13. srpnja 2015. godine i članka 10. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar KLASA: 035-01/16-01/81 URBROJ: 2188-18-16-01 od 17. ožujka 2016. godine, ravnateljica Doma za odrasle osobe Nuštar Zdenka Raguž, magistra soc. rada  s a z i v a

 

Prvu, konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar
koja će se održati   20.07.2020 u   14,00 sati
u Domu Nuštar, V. Lisinskog 1 a

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

Dnevni red:

  1. Konstituiranje Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar sukladno Odluci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 550-06/20-07/42 URBROJ: 519-02-1-3/1-20-2 od 10. lipnja 2020. g.
  2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
  3. Financijsko izvješće za razdoblje 1 – 6 g.
    izvjestitelj: voditeljica računovodstva  Sanja Marmelić
  4. Izvješće o radu Doma Nuštar
    izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
  5. Razno

 

                                                                                                              Ravnateljica:
                                                                                                   Zdenka Raguž, mag. soc. rada

POZIV – I KONSTITUIRAJUCA SJEDNICA (pdf)