Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
9 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 28. prosinca 2017. godine (četvrtak) u prostorijama Doma, s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Financijskog plana za 2018.g. i projekcija za 2019. – 2020. godinu
    – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  3. Donošenje Plana i programa rada za 2018.g. Doma za odrasle osobe Nuštar
    – izvjestitelj: ravanteljica Sanja Zdep
  4. Razno.

 

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

Poziv 9 sjednica Upravnog vijeca (pdf)