Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
8. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 07. veljače 2022. (ponedjeljak) u prostorijama Doma, s početkom 14,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
 2. Konačni financijski plan za 2021. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Izvješće o financijskom poslovanju Doma Nuštar za 2021. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 4. Evaluacija plana i programa rada za 2021. godinu
  izvjestitelj: socijalna radnica Sanja Zdep
 5. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv – 8 sjednica Upravnog vijeca (pdf)