Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
8 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

.

Sjednica će se održati dana 12. listopada 2017. godine (četvrtak) u prostorijama Doma, s početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
  2. Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 30.09.2017. godine.
    – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

 POZIV ZA SJEDNICU (pdf)