Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
31. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 12. 06. 2020. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća
  2. Financijsko izvješće za razdoblje 1 – 3 2020.g.
    izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  3. Izvješće o provođenju Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije
    COVID-19 izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
  4. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 31 sjednica Upravnog vijeca (pdf)