Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
30. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 17. 03. 2020. godine (utorak) u prostorijama Doma, s početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća
 2. Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Kvar parnog kotla kotlovnice
  izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 4. Ocjenjivanje ravnateljice na prijedlog Stručnog vijeća Doma
  izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća Vedran Čuljak
 5. Istek mandata članova Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar
  Izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 6. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu:
dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 30 sjednica Upravnog vijeca (pdf)