Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
29. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 31. 01. 2020. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 13,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća
 2. Konačni financijski plan za 2019. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Izvješće o financijskom poslovanju Doma za odrasle osobe Nuštar za 2019. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 4. Evaluacija plana i programa za 2019 godinu
  Izvjestitelj: socijalna radnica Sanja Zdep
 5. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 29 sjednica Upravnog vijeca (pdf)