Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
28. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 13. 01. 2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama Doma, s početkom u 14,30 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća
  2. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji ranih mjesta Doma za odrasle osobe Nuštar
    izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
  3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 28 sjednica Upravnog vijeca (pdf)