Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
27. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 20. 12. 2019. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Financijskog plana za 2020.g. i projekcija za 2021. – 2022. godinu
    izvjestitelj: voditeljica računovodstva
  3. Donošenje Plana i programa rada za 2020.g. Doma za odrasle osobe Nuštar
    izvjestitelj: soc. radnica Sanja Zdep
  4. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 27 sjednica Upravnog vijeca (pdf)