Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
26 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 21. 10. 2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća
  2. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 01.01. do 30.09.2019.g.
    – izvjestitelj: voditeljica računovodstva
  3. Razno

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 26 sjednica Upravnog vijeca (pdf)