Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
24. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 3. travnja 2024. (srijeda), s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća
 2. Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima u javnim službama i Zakon o plaćama u državnoj i javnoj službi, te rokovi za postupanje po istom
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 3. Informacija o isteku mandata članova Upravnog vijeća
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 4. Usvajanje konačnog Financijsko plana za 2023. i izvještaj o izvršenju
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 5. Prvi rebalans Financijskog plana za 2024.g.
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 6. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom-nustar@dom-nustar.hr

KLASA: 023-01/24-01/4
URBROJ: 2188/07-JT-2-24-01

U Nuštru, 25.03.2024.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv za 24 sjednicu UV-a (pdf)