Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
23 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 27. svibnja 2015.godine  (srijeda) u prostorijama Doma, s  početkom u 8,00  sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 22.  sjednice Upravnog vijeća

  1. Usvajanje Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar – izvjestitelj: ravnateljica Sanja Zdep
  2. Usvajanje Pravilnika o radu Doma za odrasle osobe Nuštar – izvjestitelj: ravnateljica Sanja Zdep
  3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Preuzmite dokument u pdf formatu:
POZIV ZA SJEDNICU (pdf)

 

                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                              mr.sc.  Anica Birač