Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
23. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 08. veljače 2024. (četvrtak), s početkom u 14,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća
 2. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Doma za odrasle osobe Nuštar
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 3. Plan nabave Doma za odrasle osobe Nuštar za 2024.g.
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 4. Godišnje Financijsko izvješće o poslovanju Doma za odrasle osobe Nuštar za 2023.g.
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 5. Evaluacija za 2023.g.
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 6. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom-nustar@dom-nustar.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv za 23 sjednicu UV-a (pdf)