Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
23 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 31. 01. 2019. godine (četvrtak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća
 2. Konačni financijski plan za 2018.g.
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Izvješće o financijskom poslovanju Doma za odrasle sobe Nuštar za 2018.g.
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 4. Godišnje izvješće o radu Doma za odrasle osobe Nuštar za 2018.g.
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 5. Razno

Dnevni red:

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 23 sjednica Upravnog vijeca (pdf)