Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
22 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 28. 12. 2018. godine (petak) u prostorijama Doma, s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Finanicjkog plana za 2019.g. i projekcija za 2020. – 2021. godinu
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 3. Izvješće ravnateljice o izvršenom inspekcijskom nadzoru
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 4. Donošenje Plana i programa rada za 2019.g. Doma za odrasle osobe Nuštar
  – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 5. Razno

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 22 sjednica Upravnog vijeca (pdf)