Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
22. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 28. prosinca 2023. (četvrtak), s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća
  2. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Doma za odrasle osobe Nuštar
    – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
  3.  Plan i program rada Doma za odrasle osobe Nuštar za 2024.g.
    – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
  4. Razno

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom-nustar@dom-nustar.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv za 22 sjednicu UV-a (pdf)