Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
21 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

     Sjednica će se održati dana 13. 11. 2018. godine (utorak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisanika sa 20. sjednice Upravnog vijeća
  2. Imenovanje ravnateljice Doma za odrasle osobe Nuštar
    – izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća
  3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 21 sjednica Upravnog vijeca (pdf)