Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
20 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 15. 10. 2018. godine (ponedjeljak) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisanika sa 19. sjednice Upravnog vijeća
 2. Izbor ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Nuštar
  – izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća
 3. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.09.2018.g.
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva
 4. Prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda za razdoblje 2019. – 2021.
  – izvjestitelj: voditeljica računovodstva
 5. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 20 sjednica Upravnog vijeca (pdf)