Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M

2 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 27. rujna 2016. godine  (utorak) u prostorijama Doma, s  početkom u 10,00  sati.

Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća i 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Doma Nuštar
  2. Financijsko izvješće za radoblje od 01.01. do 30.06.2016.godine – izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
  3. Razno

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

.

POZIV ZA SJEDNICU (pdf)