Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
2. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 13.11.2020. u prostorijama Doma, s početkom u 12,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Upravnog vijeća
 3. Financijsko izvješće za razdoblje 1 – 9 2020.g.
  izvjestitelj: voditeljica računovodstva Sanja Marmelić
 4. Izmjene i dopune Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar
  Izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
  izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
 6. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv 2 sjednica Upravnog vijeca (pdf)