Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Nuštar

S A Z I V A M
19 . sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 26. 09. 2018. godine (srijeda) u prostorijama Doma, s početkom u 8,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
    Doma za odrasle osobe Nuštar
    – izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća
  3. Razno.

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti izvjestite elektronskom poštom na mail adresu: dom.za.odrasle@vk.t-com.hr.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. ekonomist

Poziv za 19 sjednicu (pdf)