Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

 

S A Z I V A M
19. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

 

Sjednica će se održati dana 11. rujna 2023. (ponedjeljak) u prostorijama Doma, s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća
  2. Prijedlog odluke o promjeni djelatnosti
    – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
  3. Prijedlog Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar
    – izvjestitelj: ravnateljica Zdenka Raguž
  4. Razno

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom-nustar@dom-nustar.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv – 19 sjednica Upravnog vijeca (pdf)