Temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osove Nuštar

S A Z I V A M
18. sjednicu Upravnog vijeća Doma Nuštar

Sjednica će se održati dana 27. srpnja 2023. (četvrtak) u prostorijama Doma, s početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
  2. Polugodišnje financijsko izvješće 1-6/2023- osvrt
  3. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1-6/2023.
  4. Razno

Molimo Vas da se sjednici odazovete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti nas izvijestite elektronskom poštom na mali adresu: dom-nustar@dom-nustar.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vedran Čuljak, dipl. oec

Poziv – 18 sjednica Upravnog vijeca (pdf)